Kontingent

Kontingenter fastsættes på den årlige generalforsamling, der afholdes i første kvartal efter årsskiftet.

Kontingentet er 600 kr. (PEAU reduceret pris 510) pr. halvår (2022). Kontingentet betales ved sæsonstart dvs. i henholdsvis januar og september.