Foreningen

Q-Notes er organiseret som en forening og koret er hjemhørende i Svendborg Kommune. I henhold til foreningens vedtægter §1 er korets formål:

"Q-Notes er et kor for blandede stemmer, som fortrinsvis synger rytmisk musik med henblik på at fremme amatørkorsang i Svendborgområdet, samt at udbrede kendskabet til foreningens formål gennem af afholde koncerter og deltage i arrangementer"

Der afholdes generalforsamling en gang årligt iht. vedtægterne. Foreningen ansætter og aflønner dirigenten.

Foreningens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til koret.

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelsen består af følgende kormedlemmer:

Formand

Birthe Kjøller, Valdemarsgade 50, Svendborg

Kasserer Tina Kaas, Bjørnøvej 64, Svendborg
Best. medlem Lone Nielsen, Odinsvej 7, Svendborg
Best. medlem  
Best. medlem Susanne Nørregaard, Solbærvænge 10, Svendborg
Best. suppleant Herta M. Andersen, Græskæmnervej 12, Svendborg
Revisor Peter Bergmann, Strandvej 28,  Svendborg