Q-Notes - et kor i bevægelse

Nye medlemmer

Vil du synge i et rytmisk kor der vægter både kvalitet og hygge, så er Q-Notes måske noget for dig. Ønsker du at synge i koret, så skal du kontakte korets formand Birthe Kjøller på telefon 2664 9197 eller på mail b.kjoeller@gmail.com

 

 

 

Foreningen

Q-Notes er organiseret som en forening og koret er hjemhørende i Svendborg Kommune. I henhold til foreningens vedtægter §1 er korets formål:

"Q-Notes er et kor for blandede stemmer, som fortrinsvis synger rytmisk musik med henblik på at fremme amatørkorsang i Svendborgområdet, samt at udbrede kendskabet til foreningens formål gennem af afholde koncerter og deltage i arrangementer"

Der afholdes generalforsamling en gang årligt iht. vedtægterne. Foreningen ansætter og aflønner dirigenten.

Foreningens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til koret.

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelsen består af følgende kormedlemmer:

 

Formand Birthe Kjøller, Valdemarsgade 50, Svendborg
Kasserer Tina Kaas, Bjørnøvej 64, Svendborg
Sekretær Lone Nielsen, Odinsvej 7, Svendborg
Best. medlem Herta M. Andersen, Græskæmnervej 12, Svendborg
Best. medlem Lars Skov Larsen, Gartnervej 3, Svendborg
Best. suppleant Randi Werliin, Færgegårdsvej 27, Svendborg
Revisor Peter Bergmann, Strandvej 28,  Svendborg
Revisor suppleant Lars Friis Nielsen, Strandgade 27, Svendborg